Vizualizări:

Conceptul de "Element predefinit" a fost special implementat pentru a permite crearea unor îmbinări complexe. Un element predefinit este asemănător cu o îmbinare ce conţine un singur element parametrizabil. Utilizând astfel de elemente predefinite, îmbinările standard pot fi completate, rezultatul fiind o îmbinare complexă definită de utilizator.

Avantajul utilizării elementelor predefinite este faptul că nu necesită poziţionarea SCU sau linii auxiliare pentru a crea plăci, şuruburi, conectori; mai mult, elementele predefinite se modifică automat în funcţie de mărimea secţiunilor utilizate sau de poziţia acestora.

Elementele predefinite sunt uşor de utilizat şi de controlat când se folosesc comenzi de editare: "Copiere avansată/Mutare", etc.

Elementele predefinite pot fi adăugate selectând elementele dorite, poziţia acestora fiind definită cu ajutorul parametrilor din fereasta de proprietăţi.
Pentru exemplificare, vom considera următoarele îmbinări:

- Placă cu şuruburi pe talpa unui profil
- Grindă pe obiect cu referinţă la alt obiect

Pentru crearea unei plăci pe talpa unui profil, se utilizează, în acest caz, comanda "Placă la marginea plăcii".
Se selectează placa şi se ajustează poziţia plăcii utilizând parametrii din fereastra de proprietăţi.

Cum se creează şi cum se utilizează 'Elementele predefinite'?


Pentru a adăuga un grup de şuruburi pentru conectarea tălpii profilului şi a plăcii, se utilizează comanda "şururburi/Ancore/Găuri pe placă".
Se selectează profilul, apoi se selectează placa; utilizând parametrii din fereastra de proprietăţi se ajustează poziţia şuruburilor.

Cum se creează şi cum se utilizează 'Elementele predefinite'?


Pentru a adăuga un cornier de susţinere, se utilizează comanda "Grindă pe obiect cu referinţă pe alt obiect".
Se selectează profilul principal, apoi se selectează profilul secundar; se ajustează poziţia şi dimensiunile cornierului utilizând parametrii din fereastra de proprietăţi.

Cum se creează şi cum se utilizează 'Elementele predefinite'?


Produse Similare Autodesk Advance Steel