Vizualizări:

Începând cu Advance Steel 2011, cotele manuale pot fi actualizate şi după modificarea geometriei elementelor cotate. Acest comportament se aplică în mai multe situaţii, atunci când anumite puncte de acroşare sunt utilizate în timpul creării cotei manuale, în timp ce alte puncte de acroşare nu sunt acceptate. Dacă un punct de acroşare nu este acceptat de cota manuală inteligentă, atunci Advance Steel va afişa un mesaj de eroare :
   "Error: Nu toate punctele au fost recunoscute. Unele puncte vor fi şterse după actualizarea detaliului"

Cazurile acceptate de cotele manuale inteligente sunt următoarele :

A. End point - punctele de capăt, când sunt pe conturul obiectului. Orice punct de capăt aflat pe conturul obiectului (inclusiv cel generat de prelucrări) este recunoscut de cotele inteligente, şi dacă modelul se modifică (prelucrările îşi schimbă poziţia / forma, sau sunt înlăturate), cota manuală se va actualiza.

Care sunt punctele de acroşare acceptate de cotele manuale?


Există câteva categorii de puncte de capăt aflate pe conturul obiectelor, care nu sunt recunoscute de cotele inteligente :
1) Punct de capăt definit de o crestare înclinată.

Care sunt punctele de acroşare acceptate de cotele manuale?


2) Punctul de capăt definit de liniile vizibile ale flanşei.

Care sunt punctele de acroşare acceptate de cotele manuale?


B) Puncte de capăt ale liniei de sistem pot fi cotate utilizând punctele de acroşare "Node" sau "End point".

C) Midpoints - punctele de mijloc când sunt considerate pe laturi perpendiculare pe direcţia de cotare.

Care sunt punctele de acroşare acceptate de cotele manuale?


Notă: După actualizare, punctele de acroşare care au fost luate pe punctul de mijloc al laturii se mută pe cel mai apropiat capăt al liniei de cotă a obiectului pe care a fost ales iniţial punctul de mijloc, schimbare ce nu afectează valoarea corectă a cotei.

Dacă punctul de mijloc este ales pe o latură care nu este perpendiculară pe direcţia cotei, atunci punctul este şters la actualizare.

Care sunt punctele de acroşare acceptate de cotele manuale?


D) Center - punctul de acroşare central este folosit pentru cotarea găurilor sau şuruburilor.
Cotele inteligente create cu punctul de acroşare central pot fi folosite pentru grupurile de găuri sau şuruburi, în următoarele două cazuri:
1. Linia de cotă este creată pe cele două găuri/şuruburi care marchează extremităţile grupului, în direcţia cotei.

Care sunt punctele de acroşare acceptate de cotele manuale?


- Se poate considera doar un punct în linia de cotă din grupul de găuri/şuruburi, atâta timp cât acesta este una din extremităţile grupului, în direcţia de cotare.
- Dacă unul dintre cele două puncte este ales incorect, atunci acesta va fi şters la actualizare făra a afecta celelalte puncte din linia de cotă.
- Dacă sunt selectate mai multe puncte de centru ale unor găuri aflate între cele două extremităţi ale grupului de găuri/şuruburi, atâta timp când nu sunt selectate toate (vezi punctul următor), ele vor fi înlăturate la actualizare fără să afecteze punctele de acroşare alese corect.

2. Linia de cotă este creată pentru toate găurile/şuruburile care formează grupul.
În acest caz, dacă se adaugă găuri/şuruburi noi în grup, cota inteligentă se va actualiza automat şi le va cota şi pe acestea.

Care sunt punctele de acroşare acceptate de cotele manuale?


Găurile/şuruburile alese trebuie să fie pe aceaşi parte a grupului, altfel cota manuală inteligentă va trata acest caz precum cazul de la punctul 1 (cotele găurilor/şuruburilor intermediare vor fi şterse la actualizare).

Care sunt punctele de acroşare acceptate de cotele manuale?


De asemenea, direcţia cotei trebuie să fie aceaşi cu direcţia grupului de găuri/şuruburi, altfel, cota inteligentă va trata acest caz precum cazul de la punctul 1 (cotele găurilor/şuruburilor intermediare vor fi şterse, lăsând doar extremele).

Care sunt punctele de acroşare acceptate de cotele manuale?


Cotele de unghi: condiţia este ca punctul iniţial al liniei de 0° să fie selectat cu ajutorul punctului de acroşare : "End point", iar punctul final al acestei linii să fie selectat cu opţiunea "End point" sau cu punctul de acroşare : "Nearest".

Care sunt punctele de acroşare acceptate de cotele manuale?

Produse Similare Autodesk Advance Steel