Vizualizări:

Advance Concrete dispune de funcţii pentru crearea diferitelor tipuri de vederi în plan pentru etajul curent. Două dintre acestea sunt "Creează o vedere de sus/de jos" şi "Creează o vedere în plan" din bara de instrumente "Advance Model" şi "Advance Desene".

Care sunt diferenţele dintre o vedere în plan şi o vedere de sus/de jos ?

Între aceste două modalităţi de a crea vederi în plan există atât asemănări cât şi deosebiri.
La crearea unei vederi în plan utilizând comanda "Creează o vedere în plan" se selectează doar etajul pentru care va fi creată vederea.

Care sunt diferenţele dintre o vedere în plan şi o vedere de sus/de jos ?

Vederea în plan din modul "Desen" este identică cu vederea în plan din modul "Model", dar pot fi utilizate funcţiile din bara de instrumente "Advance elemente vizuale", ceea ce permite crearea oricărui tip de cotă.
În plus, la copierea unui etaj, programul permite şi copierea elementelor vizibile (cote, adnotaţii, etc.).
De exemplu, dacă vederea în plan pentru Etajul 1 a fost cotată, la crearea etajului următor (Etajul 2) programul afişează mesajul:
Doriţi să copiaţi elementele vizibile (cote, adnotări, etc.) ale desenului? [Da/Nu]:

Care sunt diferenţele dintre o vedere în plan şi o vedere de sus/de jos ?

Dacă se alege opţiunea Da, odată cu crearea noului etaj va fi creată şi o nouă vedere în plan (pentru Etajul 2) care va avea aceleaşi cote ca şi vederea în plan a Etajului 1.Dacă la etajul 2 sunt create elemente structurale noi, sau se modifică cele existente, vederea în plan se actualizează automat (nu este necesară folosirea funcţiei "Activează şi actualizează"). Mai mult, Advance Concrete permite vizualizarea impactului (amprenta) pe care îl are etajul superior asupra celui inferior.

Care sunt diferenţele dintre o vedere în plan şi o vedere de sus/de jos ?

Tot din această fereastră de dialog se pot seta şi parametrii liniilor care evidenţiază impactul etajului superior (stilul liniei, scara, tipul de haşură, culoarea liniei).


Care sunt diferenţele dintre o vedere în plan şi o vedere de sus/de jos ?

Elementele de culoare albastră aparţin Etajului 2

În cazul vederilor în plan create utilizând opţcomanda "Creează o vedere de sus/de jos" Advance Concrete nu permite crearea instantanee a acestora ca în cazul anterior ("Creează o vedere în plan") ci permite setarea mai multor parametri. Astfel se pot obţine diferite vederi în plan, în funcţie de necesităţile utilizatorului (se pot selecta haşuri pentru elementele structurale, simboluri atât pentru armătură cât şi pentru cofraj, scara la care să fie reprezentate aceste simboluri etc.). În desenul de mai jos se poate observa că elementele structurale sunt reprezentate au diferite culori după cum urmează:

- muchiile vizibile direct secţionate (stâlpii) - linie neagră, continuă
- muchiile vizibile nesecţionate (în funcţie de limitele stabilite de utilizator) - culoare verde,
- muchiile obiectelor ascunse (elementele etajului 2) - linie punctată, roşie.

Care sunt diferenţele dintre o vedere în plan şi o vedere de sus/de jos ?

O diferenţă semnificativă faţă de vederile în plan create este aceea că atunci când se modifică structura (din modul "Model"), vederea creată (modul "Desene") nu se actualizează automat, ci trebuie actualizată cu ajutorul comenzii "Creează o vedere de sus/de jos".

Care sunt diferenţele dintre o vedere în plan şi o vedere de sus/de jos ?

Produse Similare Autodesk Advance Concrete
GRAITEC Services
Servicii
Training
Asistența tehnică
Aplicații personalizate
Evaluare
Produse GRAITEC
Advance Design
Advance Workshop
Advance BIM Designers
PowerPack for Revit®
PowerPack for Advance Steel
Produse Autodesk
Colecții
Abonament
Sevicii cloud
Advance Steel
Revit®
Autocad®
GRAITEC GROUP 2018 | Am actualizat notificarea de confidențialitate. Faceți click aici pentru a afla mai multe despre cum colectăm, stocăm și prelucrăm informațiile dvs. personale și care sunt drepturile dvs.