Vizualizări:

Pentru obţinerea unor planuri de armare clare şi explicite, Advance Concrete pune la dispoziţie comanda Proprietăţi afişare soluţie ce permite evitarea afişării barelor provenite din elemente structurale adiacente detaliate în alte planuri de armare.

În multe situaţii, elementele structurale sunt detaliate în planuri de armare în funcţie de tipul lor, de exemplu: Plan armare grinzi transversale, Plan armare stâlpi de colţ, Plan armare diafragme, etc. Advance Concrete permite armarea automată a elementelor utilizând soluţii de armare dinamică, în funcţie de tipul elementelor structurale.

Cum se poate evita afişarea unor bare din soluţiile de armare dinamică într-un plan de armare


În exemplul de mai jos se aplică soluţiile de armare dinamică pentru o intersecţie de 3 elemente structurale (perete, stâlp, grindă).

Pentru perete se aplică soluţia Walls retired on both sides - between columns. Pentru stâlpi se aplică soluţia Column 1 stirrup - symmetric, iar pentru grindă Beam - mid span - 3 areas.


Se realizează un plan de armare pentru perete şi cei 2 stâlpi (bulbi) situaţi în extremităţile peretelui.

Cum se poate evita afişarea unor bare din soluţiile de armare dinamică într-un plan de armareCum se poate evita afişarea unor bare din soluţiile de armare dinamică într-un plan de armare


După generarea carcasei de armare, se observă că sunt vizibile şi armăturile din grindă. Acest fapt se datorează modului în care au fost aplicate soluţiile de armare dinamică. Atât peretele cât şi grinda s-au definit ţinând cont de stâlpii alăturaţi. În această situaţie, stâlpul din axul 3 este comun. Din acest motiv, chiar dacă grinda nu a fost selectată pentru a fi reprezentată în planul de armare, armătura grinzii este vizibilă.


Pentru o gestionare cât mai bună a soluţiilor de armare dinamică în planurile de armare, Advance Concrete dispune de comanda Proprietăţi afişare soluţie, comandă ce permite selectarea armăturilor care să fie vizibile.

Cum se poate evita afişarea unor bare din soluţiile de armare dinamică într-un plan de armare


Această comandă poate fi accesată din paleta de instrumente, pagina AC: Armare dinamică, sau din bara de instrumente Advance soluţii de armare dinamică.


Cum se poate evita afişarea unor bare din soluţiile de armare dinamică într-un plan de armare

Comanda poate fi folosită doar în modul Desene.

Cum se poate evita afişarea unor bare din soluţiile de armare dinamică într-un plan de armare

Se accesează comanda Proprietăţi afişare soluţie. Apare o fereastră de dialog ce afişează toate soluţiile dinamice aferente elementelor selectate pentru realizarea planului de armare. Se poate observa că soluţia Beam - mid span - 3 areas este vizibilă în planul de armare al peretelui.

Cum se poate evita afişarea unor bare din soluţiile de armare dinamică într-un plan de armare

Pentru ca armăturile din grindă să nu fie vizibile, pentru soluţia Beam - mid span - 3 areas ce corespunde stâlpului C1, se alege opţiunea Nevizibile.

Cum se poate evita afişarea unor bare din soluţiile de armare dinamică într-un plan de armare

După aplicarea acestei setări, planul de armare se modifică automat fără a mai fi nevoie de actualizarea lui.

Cum se poate evita afişarea unor bare din soluţiile de armare dinamică într-un plan de armare

Alte opţiuni disponibile sunt Vizibile şi numărate şi Vizibile şi nenumărate.

Opţiunea Vizibile şi numărate se foloseşte dacă utilizatorul doreşte ca armăturile să fie vizibile şi luate în considerare în extrasul de armare. De exemplu, considerăm peretele şi cei doi stâlpi (bulbi), pentru care, în general, cofrarea şi armarea se realizează împreună, iar în extrasul de armare sunt incluse toate armăturile.

Cum se poate evita afişarea unor bare din soluţiile de armare dinamică într-un plan de armare

În situaţia în care, din diferite considerente, armăturile din stâlp au fost deja comandate sau fac parte dintr-un alt extras de armare, iar utilizatorul doreşte ca acestea să fie vizibile în planul de armare al peretelui, dar nu doreşte să apară în extrasul de armare se utilizează opţiunea Vizibile şi nenumărate pentru cei doi stâlpi.

Cum se poate evita afişarea unor bare din soluţiile de armare dinamică într-un plan de armare

Produse Similare Autodesk Advance Concrete