Vizualizări:

Problematica modelării corecte a unei ferme - grindă cu zăbrele implică două aspecte: alcătuirea geometrică şi schema statică.

Alcătuirea geometrică

În cele ce urmează vom prezenta modalităţi diferite de alcătuire a geometriei unei grinzi cu zăbrele.

1. Utilizarea generatorului de cadre şi ferme

În Advance Design avem la dispoziţie un generator de cadre şi ferme, reprezentând o funcţie care poate genera automat cadre transversale sau ferme pentru structurile metalice de tip hale industriale.

Această funcţie poate fi accesată din meniul principal "Generare / Structură / Generator de Cadre / Ferme".

Cum se modeleaza in Advance Design o grinda cu zabrele

Din catalogul de modele disponibil, utilizatorul poate alege diferite forme predefinite de cadre sau de ferme: ferme cu o singură sau cu două pante, cu diagonale Întinse, comprimate, cu sau fără montanţi.

Cum se modeleaza in Advance Design o grinda cu zabrele

După alegerea tipului de grindă cu zăbrele, trebuie definite următoarele atribute:
  • Originea structurii
  • Materialul şi secţiunile utilizate pentru tălpi, montanţi şi diagonale
  • Datele geometrice ale fermei: lungimea cadrului, înălţimea la bază, panta şi numărul de pane pentru fiecare pantă a fermei.

Cum se modeleaza in Advance Design o grinda cu zabrele

2. Importul de linii în format DXF

Grinzile cu zăbrele mai pot fi create în Advance Design şi prin importarea de linii în format DXF şi convertirea acestora în elemente liniare.

Această metodă este rapidă şi utilă în cazul în care utilizatorul are deja geometria fermei, provenită dintr-un plan de arhitectură.

Cum se modeleaza in Advance Design o grinda cu zabrele

După importarea geometriei în Advance Design, liniile trebuie convertite în elemente liniare. Pentru aceasta, selectaţi liniile importante şi lansaţi comanda "Convertire linii în elemente liniare" din bara de instrumente Modificări CAD.

Cum se modeleaza in Advance Design o grinda cu zabrele


2. Modelarea grinzii cu zăbrele cu ajutorul funcţiilor CAD din Advance Design

Grinda cu zăbrele se poate crea, de asemenea, prin metoda directă, modelând ferma element cu element.

Cum se modeleaza in Advance Design o grinda cu zabrele

Pentru aceasta, în Advance Design sunt disponibile o serie de funcţii CAD: deplasare, copiere, rotaţie, simetrie, subdivizare, relimitare şi multe altele.

Indiferent de modalitatea aleasă de către utilizator, rezultatul final va fi acelaşi:

Cum se modeleaza in Advance Design o grinda cu zabrele

Conformarea schemei statice de calcul

După finalizarea alcătuirii geometrice se pune problema realizării corecte a schemei statice a fermei.
Având în vedere că elementele componente ale unei ferme (tălpi, diagonale şi montanţi) sunt dimensionate doar la acţiunea forţei axiale şi în nici un caz la acţiunea forţei tăietoare sau a momentului încovoietor, nodurile fermei trebuie conformate astfel încât sa se comporte ca articulaţii.

Pentru acest lucru, propunem următoarea schemă statică: fiecare nod al fermei să fie caracterizat de cel puţin un element care are toate relaxările blocate (încastrare), iar celelalte elemente ale nodului cu relaxările la rotire în planul fermei declarate libere (articulaţii):

Exemplu:

Cum se modeleaza in Advance Design o grinda cu zabrele

Această relaxare, la rotire în planul fermei (Ry) a elementelor liniare, se defineşte în fereastra de proprietăţi a elementului liniar, pentru fiecare dintre extremităţile acestuia.

Observaţie: Numărul extremităţii elementului liniar este dat întotdeauna de orientarea axei locale x (axa roşie).

Cum se modeleaza in Advance Design o grinda cu zabrele

Produse Similare Graitec Advance Design