Vizualizări:

Materialul se poate modifica din fereastra de proprietăţi a elementului. Dacă se selectează toate profilele şi câmpul pentru definirea materialului este editabil, atunci modificarea se aplică tuturor profilelor. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul plăcilor.

Ce opţiuni se pot utiliza pentru modificarea materialului când în model sunt elemente care pot fi editate şi elemente care nu pot fi editate?    Ce opţiuni se pot utiliza pentru modificarea materialului când în model sunt elemente care pot fi editate şi elemente care nu pot fi editate?


În general, într-un model, nu pot fi modificate proprietăţile tuturor profilelor şi ale plăcilor deoarece unele dintre acestea sunt create de îmbinări predefinite, iar materialul provine din cataloagele Advance Steel.

Fereastra "Explorare model" permite controlul asupra tuturor elementelor din model. În orice moment pot fi afişate proprietăţile tuturor obiectelor din model inserând coloanele corespunzătoare în tabel.

Fereastra de explorare este accesibilă din paleta de instrumente Selecţie.

Pentru a adăuga o nouă coloană, clic dreapta pe capul de tabel şi selectaţi Inserează coloană.
Din meniul afişat, selectaţi opţiunea corespunzătoare proprietăţii pe care doriţi să o afişaţi, în acest caz: materialul.

Ce opţiuni se pot utiliza pentru modificarea materialului când în model sunt elemente care pot fi editate şi elemente care nu pot fi editate?

Ce opţiuni se pot utiliza pentru modificarea materialului când în model sunt elemente care pot fi editate şi elemente care nu pot fi editate?


Prin clic pe coloana Material, proprietăţile din tabel sunt ordonate în funcţie de această proprietate.

Notă: Proprietăţile inactive sunt scrise cu gri şi nu pot fi editate.

Pentru a modifica materialul chiar din fereastra "Explorare model", activaţi opţiunea Editare proprietăţi.
Pentru a modifica proprietăţile mai multor elemente, selectaţi liniile corespunzătoare folosind tasta <SHIFT> pentru selecţia liniilor succesive sau <CTRL> pentru selecţia anumitor linii, apoi clic-dreapta în model pentru accesarea proprietăţilor Advance.

Ce opţiuni se pot utiliza pentru modificarea materialului când în model sunt elemente care pot fi editate şi elemente care nu pot fi editate?


Produse Similare Autodesk Advance Steel