Vizualizări:

Haşurile folosite în vederile automate şi în cele create manual se configurează în baza de date corespunzătoare categoriei din care este folosit stilul de detaliere.

Deschideţi Management Tools şi accesaţi Editorul de tabele.

A) În funcţie de categoria din care este folosit stilul de detaliere (Advance sau Utilizator) deschideţi următoarea bază de date folosind butonul Cum se configurează haşura folosită de vederile automate / manuale în detalii
AstorDetails.mdb - C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\Steel\Data (pentru stilurile de detaliere din categoria "Advance")
AstorAddIn.mdb - C:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\User2\Data (pentru stilurile de detaliere din categoria "Utilizator").

Cum se configurează haşura folosită de vederile automate / manuale în detalii

B) Deschideţi tabelul DetHatchSettings.

C) Aici aveţi la dispoziţie o gamă variată de haşuri care pot fi configurate. Haşura implicită folosită de vederile automate sau manuale este Default Front.

Pentru aceasta se pot configura următorii parametri:
- PatternName - Se poate folosi orice tip de haşură disponibilă în AutoCAD, plus cele adăugate la instalarea Advance Steel.
- Scale - Scara tipului de haşură. Valoarea implicită este 1.
- Angle - Unghiul haşurii. Valoarea implicită este 0. Haşura este rotită în sens trigonometric pentru valori pozitive.
- Color - Cu excepţia codurilor normale de culori, se pot folosi două coduri:
"-255" - Nici o culoare.
"-1" - ia în considerare valorile implicite definite de parametri. Dacă se utilizează această valoare, culoarea va fi definită de parametrul Detaliu - Prezentare / Culoarea planului de tăiere din faţă.

Cum se configurează haşura folosită de vederile automate / manuale în detalii

D) După ce se configurează haşura închideţi Management Tools. În Advance Steel, folosiţi funcţia Actualizează parametrii impliciţi, pentru ca modificările efectuate să aibă efect.

Cum se configurează haşura folosită de vederile automate / manuale în detalii

Notă:
Pentru ca modificările să fie vizibile şi în detalii, este necesar ca detaliile să fie create din noudeoarece, la actualizarea lor, nu sunt luate în considerare modificările efectuate în baza de date.

De exemplu, pentru haşura 'Default Front' se modifică scara şi culoarea haşurii:
Scara - 5
Unghi - 90
Culoare - 2 (galben)

Cum se configurează haşura folosită de vederile automate / manuale în detalii

Se obţine următorul rezultat:

Cum se configurează haşura folosită de vederile automate / manuale în detalii

Produse Similare Autodesk Advance Steel