Vizualizări:

Pentru exemplul de mai jos se vor modela legăturile rigide dintre grindă şi perete astfel încât să se obţină starea de eforturi corespunzătoare.

Având în vedere faptul că elementele orizontale (grinzile, riglele de cuplare) sunt elemente ce au ca solicitare dominantă încovoierea, în Advance Design legăturile grinzii cu peretele trebuie să fie impuse de către utilizator pentru obţinerea rezultatelor dorite.

În exemplul analizat, grinzile sunt elemente liniare cu secţiunea 30x40 cm, stâlpul este tot un element liniar, dar cu secţiunea 50x50 cm, iar pereţii sunt modelaţi utilizând elemente plane cu grosimea de 30 cm; toate elementele ansamblului sunt din beton clasa C20/25. Încărcările sunt date de greutatea proprie a elementelor şi de două încărcări utile uniform distribuite, una pe tot ansamblul cu valoarea de 10kN/m şi una pe rigla de cuplare cu valoarea de 15kN/m.

Cum se modelează legătura rigidă dintre o grindă şi un perete

Pentru a realiza legătura rigidă dintre grindă şi perete, se selectează grinzile adiacente pereţilor şi, din fereastra de proprietăţi a elementului, se alege opţiunea "Extindere perete".

Cum se modelează legătura rigidă dintre o grindă şi un perete

Aşa cum se observă din figura de mai jos, pentru grinzile modelate fără opţiunea "Extindere perete" momentul încovoietor la capătul adiacent peretelui tinde către zero.

Cum se modelează legătura rigidă dintre o grindă şi un perete

Gradul de solicitare al pereţilor este diferit pentru cele două situaţii prezentate (aşa cum se observă şi în figura de mai jos), varianta corectă fiind cea în care s-a folosit opţiunea "Extindere perete".

Cum se modelează legătura rigidă dintre o grindă şi un perete

O proiectare corectă a riglelor de cuplare trebuie să urmărească o dirijare a zonelor potenţial plastice spre capetele grinzilor, astfel că este necesară folosirea acestei opţiuni pentru cunoaşterea diagramei de moment încovoietor.

Produse Similare Graitec Advance Design