Vizualizări:

În fişierele pentru maşinile cu comandă numerică, tuburile pot fi reprezentate în două moduri: ca un profil normal utilizând numele secţiunii (de exemplu RO323.9X8) sau ca o placă (desfăşurata profilului). Numele utilizat pentru profilul desfăşurat poate fi configurat cu ajutorul a 2 parametri.

Modul de reprezentare este definit cu ajutorul unui parametru accesibil din Management Tools.

- Accesaţi secţiunea "Parametri" din Management Tools.

Cum se reprezintă tuburile în fişierele pentru maşinile cu comandă numerică

- Parametrul "Utilizează numele grinzii desfăşurate în calitate de cod de profil în antetul fişierelor NC" se află în categoria : Extrase/CN.

Cum se reprezintă tuburile în fişierele pentru maşinile cu comandă numerică

Valoarea implicită este 0.

În fişierele pentru maşinile cu comandă numerică tubul va fi reprezentat ca un profil normal, ca în exemplul următor :

Cum se reprezintă tuburile în fişierele pentru maşinile cu comandă numerică

Celelalte blocuri ce conţin găuri, contururi interioare etc., sunt reprezentate prin coordonate pe desfăşurata tubului.

Valoarea implicită este 1.

În fişierele pentru maşinile cu comandă numerică tubul va fi reprezentat ca o placă. Conturul exterior nu va mai fi descris de prelucrări, ci de blocul AK.

Configurarea numelui profilului desfăşurat :

Există doi parametri ce definesc valoarea implicită :
- Codul profilului pentru grinzi desfăşurate în NC: Setează codul profilului - linia 8 din blocul ST.
- Numele profilului pentru grinzi desfăşurate în fişierele NC: Acest parametru va scrie numele profilului în blocul ST (linia 7). El poate folosi 4 atribute şi un text definit de utilizator pentru a crea numele profilului.
Aceste 4 atribute sunt :


- %ProfCode - reprezintă codul profilului dat de valoarea parametrului "Codul profilului pentru grinzi desfăşurate în NC".
- %Length - reprezintă lungimea plăcii descrise de profilul desfăşurat, calculată în funcţie de parametrul "Creează şabloane pentru înfăşurare". Dacă valoarea acestuia este "Suprafaţa interioară" şi profilul are o prelucrare înclinată, suprafaţa lui interioară va fi mai scurtă decât cea exterioară (care este de fapt lungimea profilului), ceea ce înseamnă că valoarea va fi folosită de acest atribut şi va fi diferită de valoarea lungimii profilului din blocul ST.
- %Width - reprezintă lăţimea plăcii descrise de profilul desfăşurat.
- %Thickness - reprezintă grosimea plăcii descrise de profilul desfăşurat.

Reprezentarea unui tub în fişierele pentru maşini cu comandă numerică utilizând setările de mai sus:

Cum se reprezintă tuburile în fişierele pentru maşinile cu comandă numerică

Produse Similare Autodesk Advance Steel