Vizualizări:

Se modelează şi se calculează structura.

Cum se aplică soluţiile de armare dinamică în Advance Design

Se afişează bara de instrumente "Armare dinamică" din meniul "Afişare / Bare de instrumente / Armare Dinamică".

Cum se aplică soluţiile de armare dinamică în Advance Design

Soluţiile de armare dinamică pot fi aplicate doar în modul Analiză.

Cum se aplică soluţiile de armare dinamică în Advance Design

Pentru a aplica o soluţie de armare dinamică trebuie selectat mai întâi elementul pentru care se doreşte aplicarea acestei soluţii. Dacă aceeaşi soluţie de armare se utilizează pentru mai multe elemente (de exemplu, toţi stâlpii unei structuri), carcasa de armare poate fi aplicată simultan pentru toate elementele selectate.

De exemplu, se selectează unul sau mai mulţi stâlpi şi se accesează comanda "Adaugă soluţii de armare".

Cum se aplică soluţiile de armare dinamică în Advance Design

Se deschide o fereastră de dialog ce afişează toate soluţiile de armare pentru stâlp. Se alege soluţia de armare "Column 2 stirrup - symmetric", apoi se apasă "Înainte" şi se completează parametrii soluţiei: diametrul barelor de armare, tipul de material, acoperirile cu beton, ancorajele barelor, distanţa de distribuţie a barelor etc. Aceste soluţii pot fi exportate către programul de detaliere Advance Concrete.

Cum se aplică soluţiile de armare dinamică în Advance Design

Utilizatorul alege soluţia de armare a elementelor ţinând cont de aria de armătură teoretică rezultată din calcul. Advance Design nu calculează aria de armătură obţinută din soluţia utilizatorului.

Pentru aplicarea soluţiei de armare pentru pereţi şi grinzi, trebuie selectate şi elementele între care se află pereţii, respectiv grinzile. Soluţiile de armare dinamică existente pentru pereţi şi grinzi au armătura orizontală / longitudinală cuprinsă în elementele între care se află acesta.

În exemplul nostru am selectat peretele de la scară cât şi cei doi stâlpi între care se află acesta.

Cum se aplică soluţiile de armare dinamică în Advance Design

Se pot alege soluţii de armare atât pentru stâlpi cât şi pentru perete.

Cum se aplică soluţiile de armare dinamică în Advance Design

Există 3 soluţii de armare pentru pereţi, în funcţie de elementele între care se află peretele: armare perete între 2 stâlpi; armare perete între 2 pereţi; armare perete între un stâlp şi un perete. Toate soluţiile au o centură prevăzută la partea superioară a peretelui. Pentru armarea grinzilor există 4 soluţii de armare, în funcţie de dispunerea armăturii longitudinale şi transversale. Una dintre aceste soluţii de armare este destinată armării grinzilor în consolă.

Cum se aplică soluţiile de armare dinamică în Advance Design

Pentru a vizualiza toate soluţiile de armare dinamică aplicate structurii, se accesează "Gestionarul soluţiilor de armare".

Cum se aplică soluţiile de armare dinamică în Advance Design

În fereastra de dialog, în partea stângă, sunt afişate numele soluţiilor aplicate şi numărul de elemente selectate pentru aplicarea soluţiei. În partea dreaptă sunt afişate tipul de element (Element plan, Element liniar) pentru care s-a aplicat soluţia şi identificatorul lor (432,672,97). Se pot şterge soluţiile de armare cu ajutorul butonului "Şterge soluţia de armare "

Cum se aplică soluţiile de armare dinamică în Advance Design

Pentru a modifica o soluţie deja aplicată se selectează elementele pentru care a fost aplicată soluţia, apoi se utilizează comanda "Modifică soluţiile de armare". Se pot modifica toate proprietăţile barelor de armare.

Cum se aplică soluţiile de armare dinamică în Advance Design

În cazul în care se doreşte ştergerea tuturor soluţiilor de armare dinamică din întreaga structură se utilizează comanda "Şterge soluţii de armare".

Cum se aplică soluţiile de armare dinamică în Advance Design

Soluţiile de armare dinamică aplicate se pot exporta în programul de detaliere Advance Concrete utilizând tehnologia "GRAITEC BIM". Prin intermediul unui fişier .gtc, inginerul care s-a ocupat de calculul structurii poate să îi transfere desenatorului soluţiile de armare pentru elementele structurale.

Produse Similare Graitec Advance Design