Vizualizări:

Realizarea elementelor prefabricate din entităţi Advance Concrete se face utilizând funcţiile de modelare Advance Concrete din bara de instrumente "Advance Funcţii modelare".

Cum se realizează un element structural prefabricat din entităţi Advance Concrete

Pentru exemplificare se va realiza un stâlp din beton prefabricat utilizat la halele industriale cu poduri rulante.
Iniţial se creează solidele ce formează stâlpul utilizând comenzi AutoCAD. Cu ajutorul poliliniilor se desenează conturul solidelor ce alcătuiesc stâlpul şi se foloseşte comanda "Extrude" din bara de instrumente "Modelare" - AutoCAD.

Cum se realizează un element structural prefabricat din entităţi Advance Concrete

Nu trebuie uitat faptul că, conturul solidelor poate fi creat numai în planul XY.

Cum se realizează un element structural prefabricat din entităţi Advance Concrete

De aceea, pentru realizarea consolelor stâlpului, trebuie rotit sistemul de coordonate astfel încât conturul lor să fie în planul XY, iar extrudarea solidelor să se facă în acelaşi plan.

Cum se realizează un element structural prefabricat din entităţi Advance Concrete

Acelaşi principiu se aplică pentru realizarea capătului de sus al stâlpului.
Apoi se trece la realizarea conversiei solidelor ACIS în elemente structurale Advance Concrete utilizând comanda "Conversie solide ACIS în elemente structurale".

Cum se realizează un element structural prefabricat din entităţi Advance Concrete

Se selectează comanda, apoi se aleg solidele care se doresc a fi convertite în elemente structurale. De exemplu, se selectează corpul stâlpului, se apasă "Enter", iar programul va afişa o fereastră de unde utilizatorul alege tipul elementului structural în care se va face conversia.

Cum se realizează un element structural prefabricat din entităţi Advance Concrete

Cum se realizează un element structural prefabricat din entităţi Advance Concrete

Consolele şi capătul stâlpului, care sunt încă solide, pot fi legate de un element structural, în cazul de faţă, de stâlp. Acest lucru se poate realiza utilizând comanda "Leagă solide 3D ACIS la elemente de structură".


Cum se realizează un element structural prefabricat din entităţi Advance Concrete


Se selectează comanda, apoi se alege elementul structural şi solidele ACIS pe care utilizatorul doreşte să le unească de element.
Astfel toate solidele formează un singur element - stâlpul.Dacă utilizatorul doreşte, de exemplu, să realizeze console independente, acestea pot fi desprinse de elementul structural utilizând comanda "Anulează asocierea de solide ACIS din structură".

Cum se realizează un element structural prefabricat din entităţi Advance Concrete

Se selectează comanda şi apoi solidul care se doreşte a fi desprins. Programul va afişa un mesaj de avertizare.

Cum se realizează un element structural prefabricat din entităţi Advance Concrete

Cum se realizează un element structural prefabricat din entităţi Advance Concrete

Astfel consolele sunt detaşate de elementul structural şi acum pot fi convertite, de exemplu, în grinzi cu comanda de conversie a solidelor ACIS.


Utilizatorul poate realiza diverse elemente structurale prefabricate şi le poate asocia proprietăţi ale elementelor Advance prin convertirea lor.

Produse Similare Autodesk Advance Concrete