Vizualizări:

Într-un ansamblu şurub, lungimea şurubului preluată dintr-un standard existent trebuie să acopere:

  • Grosimea şaibelor şi a piuliţelor care sunt parte a ansamblului
  • Lungimea proiecţiilor
  • Grosimea de strângere
Advance Steel stochează legătura dintre lungimea de strângere pe care un şurub o poate acoperi şi lungimea efectivă a şurubului respectiv.

Pentru a calcula în mod automat lungimea şurubului, realizaţi paşii următori:

1. Lansaţi comanda Management Tools > Editorul de şuruburi.

2. Selectaţi un ansamblu şurub.

3. Accesaţi tab-ul "Lungime" şi configuraţi lungimea de strângere a şurubului şi a proiecţiei.

Cum se calculeaza grosimea de strangere a suruburilor in Advance Steel

4. Pentru ca Advance Steel sa calculeze lungimea de strângere pentru un ansamblu şurub, trebuie să creaţi reguli pentru calculul automat al lungimilor.

Cum se calculeaza grosimea de strangere a suruburilor in Advance Steel

Pentru a crea o regulă nouă, selectaţi o regulă existentă în tabel ("Regula 1") şi completaţi parametrii corespunzători în rândurile de mai jos:

  • Lungimea şurubului: adăugaţi, din standardul şurubului, prima lungime pentru diametrul respectiv.

  • Delta lungime şurub: este definit pentru fiecare regulă şi reprezintă incrementul lungimii şurubului. Advance Steel va crea o nouă înregistrare în lista de şuruburi, preluând valorarea lungimii şurubului definită în tab-ul precedent, la care se adaugă incrementul pentru următoarele înregistrări. Daca şurubul are mai multe valori pentru acest increment, atunci trebuie să creaţi mai multe reguli.

  • Valorile minime şi maxime ale pachetului de prindere: aceste valori sunt preluate din standardul şurubului, care nu include şi grosimea pachetului de prindere. Aceasta din urmă se calculează prin scăderea grosimii fiecărei piuliţe şi şaibe din grosimea minimă a pachetului de prindere din standard.

Cum se calculeaza grosimea de strangere a suruburilor in Advance Steel

5. După ce regula a fost definită, clic pe "Salvare". Management Tools va calcula automat grosimea de prindere pentru celelalte lungimi de şurub, ţinând cont de această regulă. El va adăuga suficiente linii, în funcţie de increment, pentru a ajunge la grosimea maximă de strângere, apoi se va opri.

Cum se calculeaza grosimea de strangere a suruburilor in Advance Steel

Produse Similare Autodesk Advance Steel
GRAITEC Services
Servicii
Training
Asistența tehnică
Aplicații personalizate
Evaluare
Produse GRAITEC
Advance Design
Advance Workshop
Advance BIM Designers
PowerPack for Revit®
PowerPack for Advance Steel
Produse Autodesk
Colecții
Abonament
Sevicii cloud
Advance Steel
Revit®
Autocad®
GRAITEC GROUP 2018 | Am actualizat notificarea de confidențialitate. Faceți click aici pentru a afla mai multe despre cum colectăm, stocăm și prelucrăm informațiile dvs. personale și care sunt drepturile dvs.