În EN 1993-1-8-2005, capitolul 5.2.2.4 Noduri semirigide, se specifică faptul că un nod care nu satisface criteriile pentru un nod rigid sau un nod de tip articulaţie formală, este clasificat ca nod semirigid.

Cum se creează noduri semirigide pe elemente liniare?

Figura 1. Comparaţie între curbele M -φ pentru îmbinări rigide, îmbinări semirigide şi îmbinări articulate

În analizele structurale sunt folosite câteva ipoteze pentru uşurinţa în faza de proiectare. În proiectarea cadrelor metalice, îmbinările grindă - stâlp se presupun fie perfect articulate, fie perfect rigide. Această simplificare poate conduce la o estimare incorectă a comportamentului cadrului. De fapt, îmbinările se comportă între aceste două condiţii extreme si posedă ceva rigiditate la rotire.

Pentru a obţine o analiză mai precisă a structurii, ar fi avantajos să se includă imbinări neideale (reale). De exemplu, dacă comparăm o grindă cu imbinări articulate, îmbinări semirigide si îmbinări rigide, supusă unei forţe uniform distribuite p (forţă/unitate lungime), va exista o variaţie semnificativă în distribuţia momentului încovoietor (vezi Figura 2).

Cum se creează noduri semirigide pe elemente liniare?

Figura 2. Diagramele de moment încovoietor pentru o grindă supusă unei încărcări uniform distribuite

Să considerăm un cadru încastrat la bază şi o încărcare uniform distribuită aplicată numai pe grindă, p = 1kN/m (Fz din figura de mai jos). Secţiunea stâlpilor este IPE400, iar a grinzii IPE300; toate elementele sunt realizate din oţel S355.

Cum se creează noduri semirigide pe elemente liniare?

Figura 3. Perspectivă cadru analizat

Relaxările elastice (pentru grinda semirigidă) sunt definite aşa cum este arătat mai jos. Considerând că vom realiza o analiză static liniară, valoarea introdusă pentru abscise reprezintă rotirea limită elastică, iar valoarea introdusă pentru ordonate reprezintă rigiditatea iniţială la rotire. Aceste valori sunt determinate în funcţie de modul în care este configurată îmbinarea grindă - stâlp. Pentru acest exemplu vom afecta doar rigiditatea la rotire după axa y.

Cum se creează noduri semirigide pe elemente liniare?

Figura 4. Setări pentru grinda semirigidă

În tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele obţinute pentru cadrul analizat cu grinda articulată, semirigidă şi încastrată.

Cum se creează noduri semirigide pe elemente liniare?

Aşa cum se poate observa există o variaţie substanţială în distribuţia momentului încovoietor.

GRAITEC Services
Servicii
Training
Asistența tehnică
Aplicații personalizate
Evaluare
Produse GRAITEC
Advance Design
Advance Workshop
Advance BIM Designers
PowerPack for Revit®
PowerPack for Advance Steel
Produse Autodesk
Colecții
Abonament
Sevicii cloud
Advance Steel
Revit®
Autocad®
GRAITEC GROUP 2018 | Am actualizat notificarea de confidențialitate. Faceți click aici pentru a afla mai multe despre cum colectăm, stocăm și prelucrăm informațiile dvs. personale și care sunt drepturile dvs.