Vizualizări:

Problemă
Lungimile ciocurilor sunt generate greșit în detaliile de fasonare și schemele de bare (create cu ajutorul mecanismului bazat pe grupuri de linii) pentru barele care au opțiunea “Override hook Lengths” activată.

Override hook lengths option

Detalii suplimentare
Problema poate să apară în una din situațiile de mai jos:

  1. Utilizatorul creează bare folosind Revit. Având opțiunea “Override hook lengths” bifată, acesta modifică manual lungimile ciocurilor.
  2. Utilizatorul creează bare folosind instrumentele PowerPack Design sau Detailing (Calculează, dialogul Bare principale, etc.). În timpul acestui proces, motorul ia în considerare în mod automat opțiunea “Override hook lengths” ca fiind activată, pentru a nu crea familii suplimentare de ciocuri de bare pentru fiecare lungime.

Dacă utilizatorul generează detalii de bare cu vechiul mecanism sau creează detalii de fasonare pentru extrasul de armătură în una din situațiile descrise mai sus, lungimile ciocurilor vor fi greșite, valoarea inițială a lungimii din familia de cioc va fi afișată.

Exemplu
Bara este creată în Revit cu opțiunea Standard din familia de cioc de armătură – 135 gr.:

Rebar Hook family Standard

Valoarea inițială a lungimii ciocului pentru opțiunea Standard – 135 gr. este 97,7 mm:

Initial value of the hook length

Opțiunea Override hook lengths” este activată, iar valorile pentru lungimile ciocului sunt schimbate la valoarea 57,7 mm:

Override Hook Lengths option

Detaliul de bară este generat utilizând mecanismul bazat pe Grupuri de linii. Valoarea ciocului este lungimea inițială, 97,7 (100 mm), nu cea corectă – 57,7 mm.

Value on hook

Status:
Acest incident a fost analizat. O rezolvare este în curs pentru o viitoare lansare.

Soluție:
Pentru a evita acest comportament, debifați opțiunea “Override hook lengths” și utilizați lungimile inițiale ale cârligului din familiile de ciocuri. Creați o nouă familie pentru fiecare valoare diferită a lungimii ciocului.

ID Incident:
22511
 

Produse Similare Graitec PowerPack for Autodesk Revit