Vizualizări:

Situaţia deplasării relative de nivel

EN 1998-1 impune verificarea deplasării relative de nivel pentru combinațiile seismice:

Deplasarea relativă de nivel este limitată la:

  • n ≤ 0,005 h,
  • n ≤ 0,0075 h,
  • n ≤ 0,010 h.

în funcţie de natura elementelor non-structurale ataşate structurii.

Automatizare cu Advance Design: soluţia

Advance Design automatizează verificarea deplasării relative de nivel.

Pentru efectuarea acesteia, sunt necesare următoarele acţiuni :

  • Activarea opţiunii „Nivel” a sistemelor;
  • Definirea cotelor de nivel;
  • Definirea numerotării etajelor.

Tabelul care permite accesul la verificarea deplasărilor relative de nivel este disponibil în mod direct după calculul seismic, la rubrica „Rezultate seismice după mod” / „Verificarea deplasării relative de nivel pentru combinații seismice”.

Atunci când se editează lista de Cazuri / Combinatii, este necesară selectarea combinaţiilor seismice „ECELUS”.

Se va afişa următorul tabel:

Dacă verifcarea eşuează, notificarea “Incorect” este scrisă cu caractere de culoare roşie.

Produse Similare Graitec Advance Design