Vizualizări:

În scopul de a crea planşe utilizând Autodesk Advance Steel, sunt folosite stiluri de detaliere predefinite sau definite de utilizator. Numele unui stil de detaliere este format din abrevieri. Este util să ştim ce înseamnă abrevierile, pentru a utiliza stilul de detaliere corect şi a obţine rezultatul dorit.
Toate stilurile de detaliere sunt disponibile în Drawing Style Manager şi cele mai des utilizate dintre ele pot fi găsite în Quick Documents.

Ce înseamnă abrevierile folosite în stilurile de detaliere?

Stilurile de detaliere sunt afişate în două categorii principale: Advance (nu pot fi modificate) şi User (pot fi modificate, şterse şi adăugate unele noi).

Ce înseamnă abrevierile folosite în stilurile de detaliere?

În funcţie de limba de instalare a programului Autodesk Advance Steel, stilurile de detaliere sunt organizate în categorii specifice. De exemplu, pe versiunea English International sunt şapte categorii, trei dintre ele conţin stiluri de detaliere pentru vederi generale (GA), una dintre ele pentru detalii de debitare a pieselor (Sp) şi celelalte trei pentru detalii de subansambluri (Mp).

Un stil de detaliere conţine una sau mai multe vederi.

Ce înseamnă abrevierile folosite în stilurile de detaliere?

- Stilurile de detaliere folosite pentru a crea vederi generale (GA) conţin numai o vedere pentru că depind de orientarea SCU în model sau a obiectului "camera" care trebuie selactat.
- Stilurile de detaliere utilizate pentru a crea planşe cu detalii de debitare a pieselor sau detalii cu subansambluri conţin una sau mai multe vederi, secţiuni, vederi ale plăcilor de capăt şi secţiuni ale prelucrărilor pentru sudură. De asemenea, vederile afişate depind de setările din "Necessary View Wizard".

În scopul de a înţelege de unde vin abrevierile , vom analiza câteva stiluri de detaliere ca exemplu:

⇒ Vederi generale din categoria "1 - GA 3D View":

Ce înseamnă abrevierile folosite în stilurile de detaliere?

• "View" este un cuvânt utilizat pentru stilurile de detaliere care depind de orientarea SCU (vedere în planul XY), fără limite în direcţia faţă/spate (axa +Z/-Z). Stilurile de detaliere din această categorie sunt utilizate în special pentru a obţine vederi 3D dacă modelul este orientat izometric iar SCU este setat pe View.
• "Camera" este un cuvânt utilizat pentru stilurile de detaliere care necesită selectarea unui obiect "camera" din model în scopul de a obţine o vedere în planşă. Pentru aceste stiluri de detaliere sunt create procese de detaliere specifice care depind de tipul camerei.
• "Sel.Parts" înseamnă că numai piesele selectate vor fi afişate în vedere.
• "V" înseamnă Vizibil. Elementele detaliate (profile,plăci, şuruburi, etc.) sunt afişate numai cu linii vizibile.
• "NoDim" este un cuvânt specific pentru vederile care nu conţin dimensiuni.
• "Mp" înseamnă că numai piesele principale sunt etichetate.
• "PosSmGuid" informează despre conţinutul etichetei, care constă numai în poziţia rezultată după numerotarea subansamblurilor. "PosSm" se referă la înălţimea textului din etichetă, care în acest caz este mică (small), iar "Guid" înseamnă că o linie indicatoare este creată pentru a marca elementele etichetate. În alte stiluri de detaliere apare abrevierea "NoLab", care înseamnă fără etichete sau "Name PosSmGuid" pentru a afişa şi numele secţiunii/plăcii (de exemplu HEA 100/PL 10).

⇒ Detalii de noduri din categoria "2 - GA Detail View"

Ce înseamnă abrevierile folosite în stilurile de detaliere?

• "Detail" este un cuvânt utilizat pentru stilurile de detaliere folosite la crearea detaliilor de noduri. Pentru aplicarea acestui stil de detaliere, două puncte diagonale trebuie să fie selectate pentru a obţine o vedere. De asemenea, stilurile de detaliere din această categorie sunt dependente de orientarea SCU.
• "VH" înseamnă Vizibil Ascuns. Elementele detaliate (profile, plăci, şuruburi, etc.) sunt afişate cu linii vizibile şi ascunse, dacă este necesar.
• "MpSp" înseamnă că piesele principale şi ataşate sunt etichetate.

⇒ Vederi în plan/elevaţii din categoria "3 - GA Elevation View"

Ce înseamnă abrevierile folosite în stilurile de detaliere?

• "Intersection" este un cuvânt utilizat pentru stilurile de detaliere care depind de orientarea SCU (vederea în planul XY) şi au limitări în direcţia faţă/spate (axa +Z/-Z)
• "F8R0"se referă la afişarea elementelor amplasate în Faţă (+Z) şi în Spate (-Z) în raport cu planul XY. Mai în detaliu, F8 se referă la vedere infinită în faţă, însemnând că toate elementele din direcţia axei +Z sunt afişate în vederea rezultată şi R0 înseamnă că elementele din direcţia axei -Z nu sunt afişate. "FR500" înseamnă că elementele care sunt în faţă cu 500 mm şi in spate cu 500 mm faţă de planul XY sunt afişate în vedere.
• "VHA" înseamnă Vizibil Ascuns Axă. Profilele sunt afişate cu linii vizibile, ascunse şi axele profilelor. Celelalte elemente care nu au axe (cum ar fi plăcile) sunt afişate cu linii vizibile şi ascunse.
• "GrSy" înseamnă sistemul de axe al structurii şi axele profilelor. Dacă sistemul de axe al structurii este afişat în planşă, atunci sunt create linii de cote specifice. De asemenea, dacă axele profilelor sunt afişate în planşă, atunci sunt create linii de cote specifice. "Bo" se referă la şuruburi (bolts). Dacă şuruburile sunt afişate în planşă, atunci sunt create linii de cote specifice.

⇒ Detalii de debitare din categoria "4 – Singlepart"

Ce înseamnă abrevierile folosite în stilurile de detaliere?

• Stilurile de detaliere din această categorie pot fi utilizate numai pentru elementele care sunt numerotate ca piese. În această categorie, există stiluri de detaliere specifice pentru diferite obiecte din model, cum ar fi profile, profile cu contrasăgeată, grinzi curbe, grinzi din tablă îndoită, pane, plăci şi grătare.
• "Sp" înseamnă piesă.
• "Beam front, top, bottom" înseamnă că pentru un profil sunt create trei vederi (una din faţă, una de sus în jos dacă este necesară şi una de jos în sus, de asemenea, dacă este necesară) şi un detaliu cu prelucrare a sudurii. Toate stilurile de detaliere din această categorie care nu sunt dependente de SCU creează vederea din faţă. Vederile rezultate sunt conforme cu SCU intern al piesei.
• "1:1" şi "1:10" sunt scările implicite utilizate pentru obţinerea vederilor folosind unele dintre stilurile de detaliere din această categorie.
• "CX" înseamnă întrerupere în direcţia axei X, iar "CO" înseamnă fără întrerupere.

⇒ Detalii de subansambluri din categoria "5 - Assembly".

Ce înseamnă abrevierile folosite în stilurile de detaliere?

• Stilurile de detailere din această categorie pot fi utilizate numai pentru elementele care sunt numerotate ca subansambluri.
• Stilurile de detailere din această categorie sunt specifice pentru obiectele modelului cum ar fi Stâlpi, Grinzi, Grinzi cu contrasăgeată, Grinzi curbe, grătare şi plăci care sunt piese principale intr-un subansamblu.
• Este foarte important să se cunoască care este piesa principală într-un subansamblu pentru că detaliul rezultat este dependent de SCU intern al piesei principale.
• De asemenea, în această categorie există stiluri de detaliere care pot fi utilizate pentru orice obiect din model care este piesă principală şi depinde de SCU din model (de exemplu: Mainpart – UCS).

⇒ Detalii pentru scări şi balustrade din categoria "6 - Stairs and Railings".

Ce înseamnă abrevierile folosite în stilurile de detaliere?

• Stilurile de detaliere din această categorie sunt special create pentru a obţine detalii de subansamblu ale scărilor şi balustradelor.
• Stilurile de detaliere care conţin vederi adiţionale (Front, Top, AutoIntersections) sunt dependente de SCU intern al piesei principale, iar stilurile de detaliere denumite cu "at UCS" sunt dependente de orientarea SCU din model.

⇒ Detalii pentru subansambluri speciale din categoria "7 - Special Structural Parts".

Ce înseamnă abrevierile folosite în stilurile de detaliere?

• Detaliile de subansamblu din această categorie sunt create pentru obiecte speciale ale modelului: ţevi rotunde (compression pipes), contravântuiri încrucişate (cross bracings), montanţi suplimentari la balustrade (picket railings), balustrade şi grinzi de vang (railings and stringers).
• Desfăşuratele pentru capetele ţevilor pot fi afişate dacă sunt utilizate stilurile de detaliere ce conţin "templates".
Produse Similare Autodesk Advance Steel