Vizualizări:

Modul de lucru "multi-document", disponibil începând cu versiunea Autodesk Advance Concrete 2013, vine în ajutorul utilizatorului cu o multitudine de comenzi şi butoane specifice. Acestea permit gestionarea legăturii dintre model şi fişierele externe şi contribuie la flexibilitatea şi rapiditatea lucrului cu proiecte de mari dimensiuni.

Una dintre implementările specifice lucrului cu desene externe este opţiunea "Refresh" din Pilot. Cu ajutorul ei, sunt actualizate fişierele externe cu ultimele modificări ale setărilor de proiect, făcute în fişierul principal DWG.

Modificările care necesită utilizarea butonului Refresh sunt cele legate de preferinţele proiectului, stiluri de reprezentare, unităţi, cataloage de materiale, de bare sau forme geometrice ale elementelor etc. Este vorba de seturile de caracteristici grupate în ribbon-ul "Gestionare":

Care este rolul optiunii Refresh din Pilot ?

Opţiunea devine accesibilă în partea din stânga sus a Pilotului, în modulul "Desene", atunci când este activată o vedere, imediat după modificarea unei caracteristici de tipul celor menţionate mai sus.

De exemplu, în model este modificat stilul de reprezentare pentru planurile de armare:

Care este rolul optiunii Refresh din Pilot ?

Imediat după validarea acestei schimbări, la activarea unei vederi din proiect, prin dublu-click pe numele acesteia în Pilot, va fi vizibil butonul Refresh:

Care este rolul optiunii Refresh din Pilot ?

Prin apăsarea butonului se realizează actualizarea setărilor curente ale vederii, în concordanţă cu modificările făcute în modelul din desenul principal.

După finalizarea acestui proces, opţiunea Refresh nu va mai fi vizibilă în Pilot. Astfel este indicat faptul că sincronizarea setărilor a fost încheiată.

Utilizarea acestei funcţionalităţi în modulul "Documente" este identică. Dacă s-a produs o modificare în setările proiectului, butonul Refresh va fi disponibil la activarea unei planşe:

Care este rolul optiunii Refresh din Pilot ?

La fel ca în cazul vederilor, pentru sincronizarea între model şi modulul "Documente", este necesară acţionarea butonului, după care acesta va dispărea din Pilot.

Produse Similare Autodesk Advance Concrete