Vizualizări:

Într-un ansamblu şurub, lungimea şurubului preluată dintr-un standard existent trebuie să acopere:

- Grosimea şaibelor şi a piuliţelor care sunt parte a ansamblului
- Lungimea proiecţiilor
- Grosimea de strângere

Se stochează legătura dintre lungimea de strângere pe care un şurub o poate acoperi şi lungimea efectivă a şurubului respectiv.

Pentru a înţelege cum Advance Steel calculează în mod automat lungimea şurubului, efectuaţi paşii următori:

1. Lansaţi Graitec Advance Manager şi selectaţi “Setări\Şuruburi”.
2. Deschideţi lista “Şuruburi” şi selectaţi un şurub.
3. În pagina "Parametrii" se configurează lungimea şurubului şi grosimea de strângere.

Cum se calculează grosimea de strângere al unui şurub în Advance Steel?


4. Pentru a calcula grosimea de strângere pentru un ansamblu şurub, trebuie să creaţi reguli pentru calculul automat al lungimilor.

Cum se calculează grosimea de strângere al unui şurub în Advance Steel?


Adăugarea unei reguli noi presupune activarea opţiunii regulii şi completarea parametrilor corespunzători:
Lungimea şurubului: adăugaţi, din standardul şurubului, prima lungime pentru diametrul respectiv

Delta lungime şurub: este definit pentru fiecare regulă şi reprezintă incrementul lungimii şurubului. Automat se va crea o nouă înregistrare în lista de şuruburi, preluând valoarea lungimii şurubului definită în pagina precedentă, la care se adaugă incrementul pentru următoarele înregistrări. Daca şurubul are mai multe valori pentru acest increment, atunci trebuie să creaţi mai multe reguli.

Valorile minime şi maxime ale pachetului de prindere: aceste valori sunt preluate din standardul şurubului, care nu include şi grosimea pachetului de prindere. Aceasta din urmă se calculează prin scăderea grosimii fiecărei piuliţe şi şaibe din grosimea minimă a pachetului de prindere din standard.

Cum se calculează grosimea de strângere al unui şurub în Advance Steel?


5. După ce regula a fost definită, apăsaţi "Aplică". Seva calcula automat grosimea de prindere pentru celelalte lungimi de şurub, ţinând cont de această regulă. În tabelul 2 din pagina “Şuruburi” se vor adăuga suficiente linii, în funcţie de increment, pentru a ajunge la grosimea maximă de strângere, apoi se va opri.

Cum se calculează grosimea de strângere al unui şurub în Advance Steel?

Produse Similare Autodesk Advance Steel
GRAITEC Services
Servicii
Training
Asistența tehnică
Aplicații personalizate
Evaluare
Produse GRAITEC
Advance Design
Advance Workshop
Advance BIM Designers
PowerPack for Revit®
PowerPack for Advance Steel
Produse Autodesk
Colecții
Abonament
Sevicii cloud
Advance Steel
Revit®
Autocad®
GRAITEC GROUP 2018 | Am actualizat notificarea de confidențialitate. Faceți click aici pentru a afla mai multe despre cum colectăm, stocăm și prelucrăm informațiile dvs. personale și care sunt drepturile dvs.