Vizualizări:

Advance Concrete oferă posibilitatea de a modifica denumirea layerelor create automat. Regulile de denumire automată a layerelor se pot configura cu ajutorul unei funcţii din bara de instrumente "Advance Setări Proiect".

Cum se poate salva un nou standard de denumire a layerelor în Advance Concrete?


În pagina "Standard" se poate vizualiza numele standardului curent - "Advance" - utilizat pentru denumirea layerelor. Acesta poate fi ales din fereastra "Iniţializare parametri" ce apare la crearea unui nou desen Advance Concrete.

Cum se poate salva un nou standard de denumire a layerelor în Advance Concrete?

Cum se poate salva un nou standard de denumire a layerelor în Advance Concrete?


Când se utilizează standardul "Advance", elementele create în etapa de modelare sunt create pe layerul: Building.Level1(+3.00m). Denumirea acestuia conţine: denumirea structurii (Building Name) + numele etajului (Level/View() ) + eticheta aferentă tipului elementului (Element Type) conform liniei de definiţie din pagina "Standard".

Cum se poate salva un nou standard de denumire a layerelor în Advance Concrete?


Eticheta elementului _(Element Type) nu este adaugată în denumirea layerului deoarece, în funcţia "General Type" aferentă acestei categorii, nu sunt adăugate tipurile de elemente. Pentru a le putea adăuga, din pagina "Funcţii" se selectează funcţia "General Type".

Cum se poate salva un nou standard de denumire a layerelor în Advance Concrete?


Această funcţie asociază fiecărui obiect o etichetă ce va fi adăugată apoi în denumirea layerului.
În fereastra de dialog sunt afişate două coloane: Obiect şi Valoare. În coloana de obiecte se alege numele elementului Advance Concrete, iar în coloana de valori se defineşte eticheta corespunzătoare obiectului ce va fi adăugată în numele layerului.

Cum se poate salva un nou standard de denumire a layerelor în Advance Concrete?


În pagina "Standard" se completează numele standardului de denumire a layerelor. Apoi se salvează fişierul cu extensia "std" în folderul "Layer Standards".

Cum se poate salva un nou standard de denumire a layerelor în Advance Concrete?


Notă:Standardul de denumire salvat nu se aplică pentru desenul curent.

Pentru a aplica un standard, se deschide un nou fişier Advance Concrete şi, în fereastra de iniţializare a parametrilor, se alege numele standardului de denumire salvat.

Cum se poate salva un nou standard de denumire a layerelor în Advance Concrete?


În fereastra de proprietăţi, în pagina "Straturi", denumirea layerului este afişată conform regulilor definite în standardul salvat.

Cum se poate salva un nou standard de denumire a layerelor în Advance Concrete?


Produse Similare Autodesk Advance Concrete