Vizualizări:

Într-un proiect, se pot numerota toate barele de armare, sau numai barele de armare din anumite vederi.
Întrucât în timpul lucrului la un proiect survin diverse modificări, este necesară numerotarea barelor, în diferite etape, până la finalizarea planurilor de armare. Comanda de numerotare este accesibilă din categoria "Armare", panoul "Renumerotare".

Cum se renumerotează barele de armare din mai multe vederi?


Arborescenta din Pilot se regăseşte şi în fereastra "Renumerotare".

Cum se renumerotează barele de armare din mai multe vederi?


Implicit, opţiunea "Resetează toate mărcile" este activată. Fiecare bară de armare va primi marca aferentă; barele identice primesc aceiaşi marcă.
Pentru a numerota barele din mai multe desene se marchează vederile dorite în fereastra de "Renumerotare".

Cum se renumerotează barele de armare din mai multe vederi?


Barele din desenele selectate în arborescenţă vor fi comparate, iar cele identice vor primi aceeaşi marcă. Selecţia tuturor planşelor dintr-un proiect se face cu ajutorul opţiunii "Selectaţi tot".

Cum se renumerotează barele de armare din mai multe vederi?


Pentru proiectele "Multi-Fişiere", la renumerotare desenele închise vor fi deschise. Imediat după încheierea numerotării Advance Concrete va salva şi va închide toate planşele ce au fost deschise automat.

Cum se renumerotează barele de armare din mai multe vederi?


Procesul de renumerotare compară caracteristicile (geometrie, diametru, tip de oţel) şi atribuie aceeaşi marcă elementelor identice, indiferent de desenul în care se află.


Produse Similare Autodesk Advance Concrete