Vizualizări:

Modul Advance Design Steel Connection este disponibil în pachetele Advance Design Premium, Advance Design Professional Steel şi Melody Structure + Attaches. Pentru accesarea acestuia este nevoie de instalarea programului Advance Steel. Advance Design Steel Connection a fost creat special pentru modelarea şi calculul îmbinărilor metalice. Calculele sunt efectuate în conformitate cu standardele "American Institute of Steel Constructions" sau în conformitate cu Eurocode 3 EN 1993-1-8-2005.

Acest modul poate fi accesat fie separat, fie în cadrul programului Advance Design sau Melody Structure + Attaches. Pentru a folosi programul separat, utilizatorul trebuie să acceseze icoana creată în: "Start Menu/All Programs/Graitec/Advance Design 2012/Advance Design – Steel Connection".

Toate îmbinările gestionate de program vor fi salvate în cadrul unui proiect. Pentru a putea crea îmbinări, utilizatorul trebuie, înainte de toate, să creeze şi să salveze un proiect.

În imaginea de mai jos sunt enumerate funcţionalităţile şi opţiunile disponibile în programul Advance Design Steel Connection:

Ce este Advance Design Steel Connection şi cum poate fi folosit?

1- Deschiderea sau salvarea unui proiect
2- Importul/exportul fişierelor GTC
3- Crearea îmbinărilor
4- Editarea îmbinărilor, forţelor şi a elementelor îmbinate
5- Modalităţi de vizualizare a îmbinărilor
6- Opţiuni pentru modul de afişare a raportului, completarea cartuşului, unităţi de măsură şi opţiuni generale ale programului
7- Opţiuni ce ţin de printarea raportului
8- Lista îmbinărilor conţinute în proiect
9- Zona de afişare 3D a îmbinării
10- Zona de vizualizare a detaliilor îmbinării
11- Zona în care se afişează raportul cu rezultatele calculului.

Se poate observa numele proiectului, "test", precum şi îmbinarea conţinută, "Coamă acoperiş cu vută 1" în lista îmbinărilor, cele două zone de prezentare a îmbinării, prezentarea 3D şi schiţele corespunzătoare, precum şi verificările din raport.

Modulul Advance Design Steel Connection poate fi accesat şi prin intermediul programului Advance Design, după ce structura metalica a fost calculată şi se cunosc eforturile la care sunt supuse îmbinările. În programul Advance Design, îmbinările metalice sunt create cu ajutorul opţiunilor din bara de opţiuni "Connection creation". Pentru a exporta îmbinările, utilizatorul trebuie să selecteze îmbinările şi, din meniul derulant clic-dreapta să selecteze opţiunea "Export to ADSC". Utilizatorul poate exporta în acelaşi timp mai multe îmbinări, caz în care toate îmbinările exportate vor fi incluse într-un singur proiect.

Atunci când modulul de calcul Advance Design Steel Connection este deschis prin intermediul programului Advance Design, utilizatorul nu va putea modifica secţiunea elementelor conectate sau eforturile din îmbinarea respectivă. Proprietăţile acestor elemente sunt date de modelarea structurii şi de rezultatele calculelor efectuate de programul Advance Design. Atunci când o îmbinare (sau mai multe) este exportată din programul Advance Design, modulul Advance Design Steel Connection este lansat în mod automat, iar în programul Advance Design nu mai este permis accesul. Programul Advance Design va deveni disponibil numai după ce modulul Advance Design Steel Connection va fi închis.

Rapoartele generate de noul modul Advance Design Steel Connection conţin, alături de rezultatele calculelor, şi detalii ale îmbinării:

Ce este Advance Design Steel Connection şi cum poate fi folosit?

Produse Similare Graitec Advance Design