Vizualizări:

Notă: Această opţiune este valabilă începând cu versiunea 2012

Cum se grupează îmbinările predefinite în Advance Steel?

Gruparea îmbinărilor predefinite permite reducerea timpului necesar configurării îmbinărilor. Modificarea îmbinării de bază presupune modificarea automată a îmbinărilor secundare subordonate îmbinării principale.

Se poate aplica aceeaşi îmbinare predefinită, cu parametrii identici, de mai multe ori într-un model.

Se creează iniţial îmbinarea de bază. Legătura dintre îmbinarea de bază şi îmbinările secundare se realizează prin numele îmbinării de bază. Acesta se defineşte în prima pagină a ferestrei de proprietăţi.

Numele îmbinării de bază trebuie să fie unic. Îmbinările secundare vor primi aceeaşi denumire automat.

Cum se grupează îmbinările predefinite în Advance Steel?


După crearea îmbinării de bază, se creează şi îmbinările secundare, care sunt dependente de îmbinarea de bază. Pentru aceasta se utilizează comanda "Creare după şablon, ca îmbinare secundară".

Cum se grupează îmbinările predefinite în Advance Steel?


Cum se grupează îmbinările predefinite în Advance Steel?

După crearea îmbinărilor secundare, se configurează îmbinarea de bază. Aceste configurări se aplică automat şi îmbinărilor secundare.

Atât îmbinările de bază cât şi cele secundare pot fi căutate şi marcate cu ajutorul filtrului.

Filtrul de căutare permite atât căutarea îmbinării de bază cât şi a îmbinărilor secundare.

Acest filtru marchează numai încadrarea îmbinării.


Cum se grupează îmbinările predefinite în Advance Steel?


Cum se grupează îmbinările predefinite în Advance Steel?


Notă: Gruparea îmbinărilor predefinite este posibilă numai atunci când geometria şi poziţia elementelor selectate la crearea îmbinării este identică cu geometria şi poziţia elementelor selectate la crearea îmbinării de bază. Dacă această condiţie nu este îndeplinită, se afişează un mesaj de avertizare. Îmbinarea secundară care diferă de îmbinarea de bază poate fi separată.

Cum se grupează îmbinările predefinite în Advance Steel?


Dacă se alege separea îmbinărilor, îmbinarea secundară va fi creată, dar va fi independentă de îmbinarea de bază.
Dacă se alege să nu se separe îmbinările, va fi creată îmbinarea secundară, dar va fi marcată deoarece ea nu este identică cu îmbinarea de bază.

Cum se grupează îmbinările predefinite în Advance Steel?

Produse Similare Autodesk Advance Steel