Vizualizări:

La deschiderea programului Advance Concrete, din fereastra "Iniţializare parametri" se alege catalogul de bare ce urmează a fi utilizat în proiect. Fiecare catalog de bare conţine tipuri de oţel corespunzător standardului de ţară ales.

Cum adăugăm un nou tip de oţel în Advance Concrete?


Pentru a adăuga un nou tip de oţel într-un standard trebuie modificat catalogul de bare. Acesta este stocat la instalarea programului în următoarea locaţie:

- Pentru sisteme de operare Vista şi Windows 7: C:\Users\...\AppData\Roaming\Graitec\AdvanceConcrete\2011\Catalog\Bars.mdb
- Pentru sisteme de operare Windows XP: C:\Users\...\AppData\Roaming\Graitec\AdvanceConcrete\2011\Catalog\bars.mdb

La deschiderea catalogului de bare se observă că pentru fiecare tip de oţel există câte o tabelă (PC 52, FE 500 HA, A-I,.... ). Pentru a adăuga un nou tip de oţel trebuie creată o nouă tabelă, denumită corespunzător. Pentru simplitate, se poate copia o tabelă existentă asemănătoare ca structură şi conţinut.

Tabela trebuie să conţină coloanele: Name, Diameter_Nominal, Diameter_Real, Stirrup/Hook, Anchor, Bend, LengthAnchor, Weight, Section, Perimeter, MinimalEndLeg, MinimalInterLeg, MinimalStright/Color.

Cum adăugăm un nou tip de oţel în Advance Concrete?


În coloana "Diametru_Nominal" se introduce valoarea diametrului. Această valoare apare în simbolurile de armare şi este utilizată în calculul extrasului de armare.

În colona "Diametru_Real" se introduce valoarea diametrului desenat (reprezentat) în Advance Concrete. De obicei, valorile diametrelor nominale sunt mai mari decât valorile diametrelor reale pentru a permite o mai bună afişare şi reprezentare în Advance Concrete.

În coloana "Color" se introduc valorile indexului de culoare. Aceste valori se găsesc în fereastra "Select Color" accesibilă din fereastra de proprietăţi AutoCAD®.Se completează toate coloanele.

Cum adăugăm un nou tip de oţel în Advance Concrete?

Din fişierul "Bars.mdb" se accesează tabela "SteelGradeList". În această tabelă trebuie adăugată o nouă linie de caracteristici. Pentru a adăuga o nouă linie se recomandă copierea unei linii existente având acelaşi standard. De asemenea, trebuie completate toate coloanele.

Cum adăugăm un nou tip de oţel în Advance Concrete?


Coloana "Name" se completează cu numele tabelei create anterior.
Coloana "Standard" se completează cu standardul în care dorim să utilizăm tipul de oţel. Acest standard este ales la deschiderea programului Advance Concrete din fereastra "Iniţializare parametri".
În coloana "RadiusDisplay" se alege modul iniţial de afişare a valorilor din catalogul de bare în interfaţa Advance Concrete. Dacă se selectează "Fixed Diameter" atunci iniţial catalogul de bare se deschide cu opţiunea "În funcţie de diametrul nominal" selectată. Dacă se selectează "Fixed value" atunci catalogul de bare se deschide cu opţiunea "În funcţie de unităţi (mm, cm, etc)" selectată.

Cum adăugăm un nou tip de oţel în Advance Concrete?


Coloana "Adherence" se completează cu un acronim (abreviere) pentru noul tip de otel. Expresia din coloana "Adherence" va fi reprezentată în simbolurile de armare şi în extrasele de armare.
Coloana "SteelLimit" se completează cu valoarea limitei de curgere a oţelului.
Din "Bars.mdb" se accesează tabela "Units". În această tabelă trebuie adăugată o nouă linie de caracteristici. Pentru a adăuga o nouă linie se recomandă copierea unei linii existente având acelaşi standard.

Trebuie completate toate coloanele.

Cum adăugăm un nou tip de oţel în Advance Concrete?


Ca o concluzie generală, în fişierul "Bars.mdb" trebuie adăugate următoarele:

- o tabelă nouă
- o linie nouă în tabela "SteelGrade"
- o linie nouă în tabela "Unit"

Cum adăugăm un nou tip de oţel în Advance Concrete?

Cum adăugăm un nou tip de oţel în Advance Concrete?
Cum adăugăm un nou tip de oţel în Advance Concrete?
Cum adăugăm un nou tip de oţel în Advance Concrete? Cum adăugăm un nou tip de oţel în Advance Concrete?


Noul tip de oţel poate fi utilizat la deschiderea unui nou desen Advance Concrete şi se alege standardul de bare de la "Iniţializare parametri". În extrasul recapitulativ, pentru tipul de oţel se foloseşte atributul "Adherence".

Cum adăugăm un nou tip de oţel în Advance Concrete?

Cum adăugăm un nou tip de oţel în Advance Concrete?


La dezinstalarea programului, catalogul de bare modificat va fi şters. Pentru a evita pierderea datelor se recomandă ca după modificarea catalogului de bare să se facă o copie de siguranţă.


Produse Similare Autodesk Advance Concrete