Vizualizări:

Detaliile de axonometrie sunt utilizate de obicei pentru grinzile cu zăbrele sau modelele cu un număr mare de elemente liniare în care este nevoie de un detaliu simplificat. Pentru că aceste detalii se folosesc înainte de detalierea finală a ansamblului sau a structurii, între arhitect-proiectant-desenator, acestea conţin doar informaţii generale:

- Dimensiunile de gabarit ale ansamblului
- Distanţa dintre noduri
- Secţiunile profilelor rezultate din dimensionare
- Lungimea profilelor

Exemplu:

Creaţi o grindă cu zăbrele folosind funcţia din panoul "Elemente structurale" şi modificaţi proprietăţile.

Cum se creează un detaliu care să conţină axele elementelor, etichete cu numele secţiunii, lungimea şi cote ce măsoară distanţa între noduri

Rotiţi sistemul de coordonate astfel încât planul XOY să fie paralel cu planul grinzii cu zăbrele. Din "Gestionarul de stiluri de detaliere" selectaţi stilul "Schema statică fără poziţii, complet" din grupul "Schema statică". Utilizaţi acest stil de detaliere pentru a crea detaliul de axonometrie al grinzii cu zăbrele.

Cum se creează un detaliu care să conţină axele elementelor, etichete cu numele secţiunii, lungimea şi cote ce măsoară distanţa între noduri

Cum se creează un detaliu care să conţină axele elementelor, etichete cu numele secţiunii, lungimea şi cote ce măsoară distanţa între noduri

Cum se creează un detaliu care să conţină axele elementelor, etichete cu numele secţiunii, lungimea şi cote ce măsoară distanţa între noduri


Utilizând setările standard ale stilului de detaliere, se obţine un detaliu ca în imaginea de mai sus. Sunt reprezentate axele elementelor şi etichetele profilelor, deasupra axelor, paralel cu acestea. Etichetele conţin numele secţiunilor utilizate.

Detaliile de axonometrie trebuie să conţină informaţii suplimentare: lungimea elementelor, distanţele dintre nodurile ansamblului.

Modificarea informaţiei afişate în etichete şi a poziţiei:

Pentru a afişa lungimea axei în etichetă, efectuaţi următoarele setări:

1. Din "Gestionarul de stiluri de detaliere", din categoria "Utilizator" selectaţi stilul de detaliere utilizat pentru crearea detaliului.
        Notă: Numai stilurile din categoria "Utilizator" pot fi modificate.
2. Selectaţi Reprezentare obiecte > Profile - Toate > Strategie de etichetare."
3. Creaţi o nouă strategie de etichetare şi denumiţi-o cât mai sugestiv (de exemplu, Nume Secţiune Lungime Obiect)

Cum se creează un detaliu care să conţină axele elementelor, etichete cu numele secţiunii, lungimea şi cote ce măsoară distanţa între noduri

4. Creaţi un nou tip de etichetă şi adăugaţi atributul "Lungimea axei" în conţinutul acesteia.

Dacă detaliul este folosit pentru cotarea secţiunilor tălpii superioare, tălpii inferioare, a diagonalelor şi a montanţilor atunci proiectantul va avea nevoie de lungimea axelor pentru a determina lungimea de flambaj, din această cauză va trebui să adăugam atributul "Lungimea axei".

Cum se creează un detaliu care să conţină axele elementelor, etichete cu numele secţiunii, lungimea şi cote ce măsoară distanţa între noduri

5. Distanţa dintre axă şi etichetă este controlată cu ajutorul opţiunilor din pagina "Regula de aranjare". Aici se pot configura distanţa minimă şi distanţa maximă între care este dispusă eticheta. De asemenea, există opţiunea de a amplasa eticheta în centrul obiectului.

În pagina "Strategie etichetare" selectaţi opţiunea "Metoda nouă de aranjare".
În pagina "Regula de aranjare", în coloana "Distanţa minimă", introduceţi valoarea 1,00.

Distanţa dintre etichete şi obiecte poate fi controlată şi cu ajutorul parametrului "Distanţa minimă dintre etichete şi celelalte obiecte" din Management Tool - categoria "Detaliu - Prezentare".

Cum se creează un detaliu care să conţină axele elementelor, etichete cu numele secţiunii, lungimea şi cote ce măsoară distanţa între noduri


Pentru ca acest parametru să fie luat în considerare în detalii, valoarea lui trebuie să fie cuprinsă între "Distanţa minimă" şi "Distanţa maximă"; dacă valoarea nu este în acest interval, atunci eticheta va fi poziţionată în funcţie de valoarea din coloana "Distanţa minimă".

Dacă doriţi să poziţionaţi eticheta în centrul axei, atunci trebuie să selectaţi opţiunea "Plasează în centrul obiectului". Dacă selectaţi această opţiune atunci valorile din coloanele "Distanţa minimă" şi "Distanţa maximă" nu vor mai fi accesibile.

Cum se creează un detaliu care să conţină axele elementelor, etichete cu numele secţiunii, lungimea şi cote ce măsoară distanţa între noduri


În acest exemplu, atât parametrul, cât şi distanţa minimă, au valoarea 1,00. Detaliul a fost creat la scara 1:20 pe un format A0.
După aceste modificări aduse etichetelor, detaliul va arata ca în imaginea de mai jos:

Cum se creează un detaliu care să conţină axele elementelor, etichete cu numele secţiunii, lungimea şi cote ce măsoară distanţa între noduri

Cote:

Pentru a crea două linii de cotă, câte una pe fiecare direcţie, care să coteze distanţa dintre nodurile grinzii cu zăbrele, efectuaţi următoarele setări:

1. Din "Gestionarul de Stiluri de Detaliere" şi selectaţi stilul de detaliere utilizat pentru a crea detaliul.
2. Selectaţi "Dimensiuni vedere" şi adăugaţi o nouă strategie de cotare (ex. "Dimensiuni X,Y - Noduri").

Cum se creează un detaliu care să conţină axele elementelor, etichete cu numele secţiunii, lungimea şi cote ce măsoară distanţa între noduri

3. Creaţi două şiruri de cote de tip "Liniar, relativ". În coloana Definiţie cotă, selectaţi "Vedere X - Profil Sistem GJT", respectiv "Vedere Y - Profil Sistem GJT".

Cum se creează un detaliu care să conţină axele elementelor, etichete cu numele secţiunii, lungimea şi cote ce măsoară distanţa între noduri


4. Cea de-a doua regulă de selecţie a punctelor nu este necesară, aşa că poate fi ştearsă:.Selectaţi fiecare şir de cote în parte, iar apoi selectaţi regula de selecţie a punctelor "Ref. Grila" şi apăsaţi pe "Şterge o regulă de selecţie a punctelor".

Cum se creează un detaliu care să conţină axele elementelor, etichete cu numele secţiunii, lungimea şi cote ce măsoară distanţa între noduri

5. Pentru fiecare şir de cote, selectaţi regula rămasă şi din meniu schimbaţi "Numele selecţiei de puncte" din "Pp - Profil Sistem" în "Pp - Sistem".

Cum se creează un detaliu care să conţină axele elementelor, etichete cu numele secţiunii, lungimea şi cote ce măsoară distanţa între noduri

După efectuarea modificărilor apăsaţi butonul "Aplică" pentru a salva stilul de detaliere. Închideţi "Gestionarul de stiluri de detaliere" şi numerotaţi modelul atât cu poziţie de piesă individuală cât şi cu poziţie de ansamblu. Deschideţi din nou "Gestionarul de stiluri de detaliere" şi selectaţi stilul de detaliere pe care l-aţi modificat, apăsaţi butonul "Utilizează" şi creaţi planşa. Se obţine un detaliu ca în imaginea de mai jos.

Etichetele conţin numele profilelor şi lungimile axelor.
Cele două linii de cotă relative, câte una pe fiecare direcţie, măsoară distanţele dintre noduri.

Cum se creează un detaliu care să conţină axele elementelor, etichete cu numele secţiunii, lungimea şi cote ce măsoară distanţa între noduri

Produse Similare Autodesk Advance Steel