Vizualizări:

În Advance Design, se poate modela o încărcare a cărei intensitate variază cu timpul. Variaţia poate fi armonică, periodică sau oarecare, iar funcţia corespunzătoare poate fi definită direct în Advance Design folosind "Editorul de funcţii" din proprietăţile cazului de încărcare sau folosind valori importate.

În acest exemplu se va simula o încărcare provenită de la un echipament tehnologic ce cântăreşte 3000 kg şi este susţinut de două grinzi metalice paralele, simplu rezemate. Deschiderea grinzilor este de 5.00 m. Motorul echipamentului tehnologic generează o forţă gravitaţională maximă de 2.00 kN cu o variaţie sinusoidală timp de 4.00 secunde după care sistemul este lăsat să vibreze liber timp de 11.00 secunde. Se presupune amortizarea sistemului de 4%.

Cum se declară o încărcare dinamică

După modelarea sistemului structural (grinzi, reazeme şi mase adiţionale) se pot defini familiile de încărcări, respectiv încărcări permanente şi încărcări dinamice temporale.

Cum se declară o încărcare dinamică

Mai întâi trebuie definită sursa maselor modale, numărul modurilor de vibraţie şi amortizarea sistemului structural, din fereastra de proprietăţi a modurilor.

Cum se declară o încărcare dinamică

Se vor defini încărcările dinamice în punctele de prindere ale utilajului şi se vor modifica caracteristicile încărcărilor temporale.

Cum se declară o încărcare dinamică

Din lista derulantă se selectează "Tip de solicitare - Oarecare" şi se apasă butonul de proprietăţi din câmpul "Solicitare" pentru a deschide fereastra de "Editor de funcţii".

În acest exemplu se vor importa valorile variaţiei solicitării, declarate într-un fişier ".txt" având două coloane. În fereastra "Editor de funcţii" se apasă butonul "Open" pentru a deschide fişierul.

Cum se declară o încărcare dinamică Cum se declară o încărcare dinamică

Se completează numele funcţiei, se verifică valorile introduse prin intermediul tabelului şi al graficului afişat şi se confirmă apăsând "OK".

Cum se declară o încărcare dinamică

În fereastra de proprietăţi a încărcării dinamice temporale, câmpurile pentru Început, Sfârşit şi Interval se completează automat cu valorile definite în "Editor de funcţii". Dacă se doreşte o rafinare a rezultatelor, se poate defini "Subdiviziunea de timp" care va împărţi intervalul deja precizat.

NOTĂ: Dacă se defineşte o subdiviziune a timpului şi modelul este unul complex, analiza va dura considerabil mai mult timp.

Se poate selecta intervalul "t" de salvare al rezultatelor, din fereastra de proprietăţi a încărcării dinamice, în meniul "Caz static echivalent".

Trei opţiuni pot fi selectate:

  • Deplasări maxime: vor fi afişate numai rezultatele care corespund deplasărilor maxime;
  • Interval impus: vor fi afişate numai rezultatele ce corespund momentului de timp "t" definit;
  • Interval regulat: rezultatele vor fi afişate la momente de timp "t" regulate;

În câmpul "Tip rezultate" se pot selecta răspunsurile structurii căutate. Aceste opţiuni sunt incluse strict pentru reducerea timpului necesar analizei; de exemplu, selectând răspunsurile în "Acceleraţii" se vor putea vizualiza răspunsurile în "Deplasări" şi "Viteze" însă analiza va dura considerabil mai mult timp decât dacă s-ar analiza doar deplasările sau vitezele.

În câmpul "Locaţia rezultatelor" se pot defini punctele geometrice pentru care se vor calcula rezultatele. Se selectează opţiunea "Lista", după care se introduc punctele geometrice dorite sau opţiunea "Toate" pentru a calcula rezultatele pe toate nodurile.

Produse Similare Graitec Advance Design
GRAITEC Services
Servicii
Training
Asistența tehnică
Aplicații personalizate
Evaluare
Produse GRAITEC
Advance Design
Advance Workshop
Advance BIM Designers
PowerPack for Revit®
PowerPack for Advance Steel
Produse Autodesk
Colecții
Abonament
Sevicii cloud
Advance Steel
Revit®
Autocad®
GRAITEC GROUP 2018 | Am actualizat notificarea de confidențialitate. Faceți click aici pentru a afla mai multe despre cum colectăm, stocăm și prelucrăm informațiile dvs. personale și care sunt drepturile dvs.