Vizualizări:

Puteţi realiza o nouă formă de bară în modurile Model sau Desene, cu ajutorul comenzilor din meniul Advance Setări Proiect.

Cum se realizează o nouă formă de bară

 • Desenaţi linia care defineşte forma barei.
 • Cum se realizează o nouă formă de bară

 • Accesaţi comanda din meniu Advance Setari Proiect > Catalog de forme
 • Cum se realizează o nouă formă de bară

 • Este afişată o fereastra de dialog conţinând toate formele de bară din catalog. Fiecare bară are atributele de Nume şi Formă. Apăsaţi butonul Adaugă pentru a crea o bară.
 • Cum se realizează o nouă formă de bară

  Observaţi că forma creată anterior nu mai este vizibilă. Programul creează automat o nouă planşă în care noua formă de bară va fi definită şi salvată.

 • Punctul de început al primului segment al barei este stabilit implicit în origine.
 • Cum se realizează o nouă formă de bară

 • Selectaţi punctul de capăt al primului segment în funcţie de orientarea acestuia.
 • Cum se realizează o nouă formă de bară

 • Pentru a finaliza primul segment, introduceţi un nume ce va permite ulterior modificarea lungimii acestuia.
 • Cum se realizează o nouă formă de bară

 • Pentru fiecare bară există posibilitatea de a specifica diametrul de îndoire. Acesta este reprezentat prin un cerc de culoare albastră, segmentul fiind tangent la el. Pentru a introduce valoarea, tastaţi d (diametru). Orientarea segmentului se defineşte prin clic pe cel de-al doilea punct în direcţia dorită.

 • Fiind înclinat, segmentul va fi definit în funcţie de proiecţiile pe orizontală şi pe verticală. Programul va solicita ca ambele proiecţii sa fie denumite.

  Cum se realizează o nouă formă de bară

 • Tastaţi d şi introduceţi valoarea dorită pentru a trasa ultimul segment al barei.
 • Cum se realizează o nouă formă de bară

 • Tastaţi t pentru a finaliza definirea barei.
 • Fereastra de dialog afişată permite adăugarea de cârlige la forma de bară creată. Pentru aceasta, este necesar să selectaţi opţiunile "Cârlig1" sau "Cârlig2" (în funcţie de partea pe care se adaugă cârligul). Tot aici aveţi posibilitatea de a defini diferite lungimi sau unghiuri pentru cârligele adăugate.
 • Cum se realizează o nouă formă de bară

 • Apăsaţi OK pentru a continua.
 • Tastaţi numele formei, de exemplu "FormaBara1".
 • Selectaţi linia desenată la început pentru specifica imaginea reprezentativă a formei.
 • Cum se realizează o nouă formă de bară

 • Fereastra de dialog "Catalog forme" este afişată, conţinând de această dată şi "FormaBara1". Apăsaţi Închide pentru a salva setările.
 • Cum se realizează o nouă formă de bară

NOTĂ
a. Diametrele introduse pentru îndoirea barei în anumite puncte pot fi diferite; nu este necesar ca acestea să coincidă.
b. Numele date segmentelor (A,B,C şi D) sunt ilustrative. Acestea sunt atribute care se pot modifica la fiecare bară creată.

Produse Similare Autodesk Advance Concrete