Vizualizări:

Datele proiectului se definesc în Advance Concrete, în modul Model, în fereastra de proprietăţi a proiectului. Aceste date sunt salvate ca atribute şi pot fi folosite în extrasele de armare şi în cartuş.

Pentru a accesa fereastra de proprietăţi a proiectului, în "Pilot", clic-dreapta pe "Proiect" şi selectaţi opţiunea "Proprietăţi" din meniul contextual.

Cum se pot utiliza datele proiectului în cartuş şi în extrasele de armare

Cum se pot utiliza datele proiectului în cartuş şi în extrasele de armare

Datele proiectului sunt afişate în cartuş sub formă de atribute. Pentru a le putea vizualiza, atributele trebuie introduse în modelul de cartuş utilizat.

Atributele folosite de Advance Concrete  
Nume proiect < projectname >
Număr proiect < projectnumber >
Nume investitor < investorname >
Denumire clădire < buildingname >
Locaţie clădire < buildinglocation >
Antreprenor < contractor >
Data comenzii < constructiondate >
Desenat < detailer >
Data (atribut de sistem) < date >
Nume utilizator (atribut de sistem) < author >

Atribute pentru liste, definite de utilizator

Pentru a utiliza astfel de atribute în liste, în modelul de extras de armare se inserează un text care trebuie să conţină unul din atributele de mai sus.
Exemplu: < User: NumeAtribut >;
Textul care urmează după "User:" reprezintă un atribut definit de utilizator. Aceste atribute pot fi accesate din fereastra de proprietăţi a listei.

Atribute speciale pentru liste

Numărul paginii < pagenum >
Numele stratului < plannumber >

Elementele nou create din modelele de extras trebuie mai întâi adăugate în listă utilizând "Generatorul de liste". "Generatorul de liste" poate fi lansat în execuţie din "START / Programe / Graitec / Advance Concrete / Generator de liste".

Produse Similare Autodesk Advance Concrete