Advance Design permite definirea altor secţiuni metalice decât cele definite deja în cataloage, împreună cu optimizarea automată a acestora în urma calculului de metal.

Regula principală ce trebuie urmărită atunci când se doreşte optimizarea automată este că toate potenţialele secţiuni să fie grupate în familii de secţiuni.

Există trei modalităţi de a genera noi secţiuni:

1. Prin definirea caracteristicilor geometrice ale secţiunii, h, b, ti etc. - secţiuni parametrice;
2. Prin definirea caracteristicilor secţionale, Iy, Iz, Wy etc. sau cu ajutorul calculatorului de secţiuni (vezi Cum se defineşte o secţiune folosind calculul de secţiuni?) - secţiuni utilizator;
3. Prin definirea secţiunilor compuse;

În cele ce urmează vom prezenta particularităţile ce trebuie luate în considerare la optimizarea automată doar pentru primele modalităţi de definire a secţiunilor întrucât secţiunile compuse nu se pot adăuga într-o familie de secţiuni.


Secţiuni parametrice

Se deschide fereastra Descrierea geometriilor definite şi se adaugă noi secţiuni din pagina Parametri.

Cum se foloseşte opţiunea de optimizare a secţiunilor ?

Se introduc secţiunile în catalogul User sections din familia Secţiuni noi.

Mai întâi se introduc caracteristicile geometrice corespunzătoare secţiunii apoi din lista Cataloage se selectează catalogul User Sections iar în câmpul Familie se introduce numele viitoarei familii de secţiuni. Se confirmă prin clic pe butonul Export. Dacă exportul s-a efectuat cu succes, apare o fereastră de confirmare.

Aceiaşi paşi se vor efectua pentru toate secţiunile din această familie.

În exemplul curent s-au definit cinci secţiuni alternative ce vor fi utilizate în cazul în care, din calculul expertului de metal, secţiunea predimensionată nu se verifică.
Cum se foloseşte opţiunea de optimizare a secţiunilor ?Secţiunile se pot vizualiza în catalogul User sections:


Secţiuni utilizator

Se deschide fereastra Descrierea geometriilor definite şi se adaugă noi secţiuni din pagina Utilizator. Clic-dreapta pe catalogul User sections şi se selectează opţiunea Adaugă o familie nouă din meniul contextual.

În fereastra apărută se introduc Numele şi Descrierea familiei. Se apasă butonul Adaug... pentru validare.

Cum se foloseşte opţiunea de optimizare a secţiunilor ?


Se selectează familia creată şi se apasă butonul Modificare. Se pot adăuga secţiuni introducând toate carateristicile secţionale sau folosind calculatorul de secţiuni.

Secţiunile următoare au fost definite folosind calculatorul de secţiuni, forma lor este dublu T cu tălpi egale (secţiuni I).

De observat că, folosind calculatorul de secţiuni, câmpurile de la ariile de forfecare Sy şi Sz, momentul de inerţie centrifugal Iyz, momentul de inerţie la torsiune It, momentul de inerţie la torsiune cu deplanare împiedicată Iw şi câmpurile caracteristicilor plastice, sunt necompletate. Acestea se completează manual pentru a se efectua cu succes toate calculele de metal. În funcţie de starea de încărcare pot fi necesare toate aceste caracteristici.

Cum se foloseşte opţiunea de optimizare a secţiunilor ?


Se selectează forma secţiunii din ultimul camp al caracteristicilor din coloana Importă familii de secţiuni utilizator din versiunile anterioare.

Datorită formelor de tip unicat ale secţiunilor, atunci când se foloseşte calculatorul de secţiuni sau când se definesc manual caracteristicile de rezistenţă manual, vor trebui definite, de asemenea, şi unele caratersitici geometrice.

Se va deschide fereastra stocurilor de profile selectând Ipoteze - Expertiză Metal - Stoc de profile din meniu. În această fereastră se introduc caracteristicile geometrice: h, b, tw, tf, r, d.

Cum se foloseşte opţiunea de optimizare a secţiunilor ?


Se observă că în cazul secţiunilor parametrice caracteristicile geometrice sunt introduse automat.

NOTĂ: Pentru a putea folosi automat optimizarea secţiunilor, acestea trebuie să apară în fereastra Stoc de profile. Cel puţin o secţiune din această familie de secţiuni trebuie atribuită elementelor structurale din model.

După definirea secţiunilor de calcul se definesc condiţiile de optimizare. Din meniul principal se selectează Ipoteze - Expertiză Metal - Ipoteze de calcul pentru a deschide fereastra de ipoteze de calcul.

Cum se foloseşte opţiunea de optimizare a secţiunilor ?


Selectarea modului de optimizare:

- După elemente: când un element este supradimensionat sau subdimensionat, expertul de metal propune înlocuirea primei şi ultimei secţiuni cu mai multe secţiuni adecvate;
- După secţiuni: optimizarea este aplicată tuturor elementelor cu aceleaşi secţiuni impuse; elementele cu momente de inerţie variabilă sunt ignorate;
- După roluri: optimizarea este aplicată tuturor elementelor definite de către acelaşi rol;
- După nume: optimizarea este aplicată tuturor elementelor cu acelaşi nume;

Căutarea noilor secţiuni: se defineşte procentul de solicitare limită luat în considerare pentru optimizarea secţiunilor. Limitarea se poate efectua atât superior cât şi inferior, astfel:

- Dacă nivelul de solicitare este mai mare decât valoarea introdusă (implicit este 100%), expertul de metal va propune o secţiune mai rezistentă;
- Dacă nivelul de solicitare este mai mic decât valoarea introdusă (implicit 50%), expertul de metal propune o secţiune mai slabă pentru care nivelul de solicitare va fi aproape de starea limită;

Numărul maxim de iteraţii pe secţiune: optimizarea este un proces iterativ, fiecare iteraţie reprezentând un increment al secţiunilor definite pentru a obţine un nivel de solicitare încadrat în limitările definite de utilizator; în cazul în care nu se verifică, procesul se opreşte după un număr fix de iteraţii.


Cum se foloseşte opţiunea de optimizare a secţiunilor ?Numărul de calcule complete (opţiune aplicabilă doar pentru EC3): când se activează din fereastra Ipoteze de calcul - pagina Secvenţă de calcul - opţiunea de Optimizare în lanţ, se defineşte numărul de calcule de element finit efectuate.

Această opţiune este utilă atunci când în urma optimizării se vor redistribui eforturile în structură.

NOTĂ: Pentru a fi efectivă această opţiune, lista secţiunilor propuse trebuie să conţină un număr suficient de secţiuni.GRAITEC Services
Servicii
Training
Asistența tehnică
Aplicații personalizate
Evaluare
Produse GRAITEC
Advance Design
Advance Workshop
Advance BIM Designers
PowerPack for Revit®
PowerPack for Advance Steel
Produse Autodesk
Colecții
Abonament
Sevicii cloud
Advance Steel
Revit®
Autocad®
GRAITEC GROUP 2018 | Am actualizat notificarea de confidențialitate. Faceți click aici pentru a afla mai multe despre cum colectăm, stocăm și prelucrăm informațiile dvs. personale și care sunt drepturile dvs.