Din ce cauza dupa calculul elementelor de beton nu apare Analiza beton armat;
apare doar Analiza EF