Zobrazení:

Zobrazení stavového řádku řídí systémová proměnná "STATUSBAR".

  • Hodnota 0 = stavový řádek se nezobrazuje
  • Hodnota 1 = stavový řádek se zobrazuje